ماركر سرطان

PSA :

یک پروتئینی است که در درجه اول به ‌وسیله سلول‌های پروستات ساخته می‌شود. پروستات غده کوچکی است که پیشاب راه (urethra) را در مردان احاطه و مایع تشکیل دهنده منی را تولید می‌کند. اغلب PSA ساخته شده بوسیله غده پروستات به درون مایع سمینال آزاد می‌شود با این وجود مقدار کمی از آن در خون یافت می‌شود. هدف از انجام این تست اندازه‌گیری سطح  PSAخون است.

PSA به عنوان یک تومورمارکر برای غربالگری و ارزیابی سرطان پروستات استفاده می‌شود. افزایش  قابل توجه  PSAبا سرطان پروستات همراه است با این وجود در هایپرپلازی خوش‌خیم پروستات (BPH) و پروستاتیت این افزایش مشاهده می‌شود. سطح PSA در همه مردان می‌تواند افزایش یابد با این وجود این افزایش در مردان آمریکایی و آفریقایی زودتر اتفاق می‌افتد.

دانلود بروشور

FOB:

بسیاری از بیماری ها می توانند موجب خون مخفی در مدفوع شوند که به عنوان FOB شناخته می شود. در مراحل اولیه ی مشکلات گوارشی نظیر سرطان کولون، زخم معده، بواسیر، کولیت، دایورتی کولیت و … ممکن است علائم آشکاری جز خون مخفی نداشته باشند؛ روش قدیمی گایاک، حساسیت و اختصاصیت کمی را دارا می باشد و برای انجام تست، رژیم غذایی خاصی باید رعایت گردد. کیت تشخیص سریع FOB با روش ارزیابی ایمونو اسی با خاصیت اتصال ساندویچی قادر به تشخیص خون مخفی به میزان ng/ml50 و بیشتر یا g/gµ ۶ مدفوع می باشد و بر خلاف تست گایاک، رژیم غذایی بر روی تست اثری ندارد.این تست جهت تشخیص سریع و کیفی خون مخفی در مدفوع بکار برده می شود که برای استفاده در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه تشخیص طبی (in vitro) می باشد.

دانلود بروشور