ماركر قلبي

تروپونین آی  cTnI)Troponin I) :

تروپونین ها پروتئین های موجود در فیبرهای عضلانی، اسکلتی و قلب می باشند که باعث انقباض ماهیچه ای می شوند. آزمایش تروپونین، سطوح تروپونین خاص قلب را در خون می سنجد تا به تشخیص آسیب های قلبی کمک کند.اندازه گیری مقدار تروپونین I  یا تروپونین T  در خون می تواند به شناسایی افرادی که آسیب قلبی را تجربه کرده اند کمک کند. تروپونین معمولا در مقادیر بسیار کم و غیر قابل اندازه گیری در خون وجود دارد. هنگامی که به سلول های عضلانی قلب آسیبی وارد می شود، تروپونین وارد خون می شود و در زمان آسیب های شدید قلبی، مقدار آن به شدت در خون افزایش می یابد. 

اندازه گیری مقدار تروپونین I  یا تروپونین T  در خون می تواند به شناسایی افرادی که آسیب قلبی را تجربه کرده اند کمک کند. تروپونین معمولا در مقادیر بسیار کم و غیر قابل اندازه گیری در خون وجود دارد. هنگامی که به سلول های عضلانی قلب آسیبی وارد می شود، تروپونین وارد خون می شود و در زمان آسیب های شدید قلبی، مقدار آن به شدت در خون افزایش می یابد. این تست جهت کمک به تعیین اینکه آیا فرد مبتلا به حمله قلبی شده است یا نه، استفاده می گردد. زمانی که فردی مبتلا به حمله قلبی می شود، سطوح تروپونین های I  و T  اختصاصی قلب در عرض ۳ یا ۴ ساعت بعد از آسیب در خون افزایش پیدا می کنند و ممکن است برای ۱۰ تا ۱۴ روز مقادیر آن در خون به مقدار بالایی باقی بماند.

دانلود بروشور

مایوگلوبولین:

میوگلبین یک پروتئین کوچک و جذب کننده اکسیژن است که در عضلات قلب و اسکلت یافت می شود. میوگلبین باعث تسریع اکسیژن رسانی در سلولهای عضلانی می شود و اجازه می دهد سلول ها انرژی لازم برای انقباض عضلانی را تولید کنند. هنگامی که عضله قلب یا اسکلتی دچار آسیب می شود، میوگلوبین به خون انتقال پیدا می کند. در عرض چند ساعت پس از آسیب میزان آن در خون افزایش می یابد.

سطح میوگلوبین خون در ۲-۳ ساعت پس از حمله قلبی یا سایر آسیب های عضلانی افزایش می یابد و در طول ۸-۱۲ ساعت به بالاترین سطح خود می رسد و به طور کلی بعد از یک روز به حالت طبیعی باز می گردد. افزایش میوگلوبین می تواند زودتر از تروپونین قابل تشخیص باشد، اما برای آسیب های قلبی به صورت اختصاصی استفاده نمی شود.

دانلود بروشور

CK-MB: 

آنزیم CK شامل ایزوفرم های CK-M (ماهیچه ای) ، CK-B (مغزی) است که ایزو آنزیم های CK-MB،CK-BB و CK-MM را ایجاد می نماید. اندازه گیری CK-MB فاکتور مهمی در تشخیص ایسکمی میوکارد در انفارکتوس حاد میوکاردی یا میوکاردیتیس می باشد.CK-MB قابل جداسازی در خون در حدود ۳ تا ۸ ساعت پس از شروع علائم قلبی است و در مدت زمان طولانی قابل جداسازی می باشد.CK-MB همچنین در شرایط بالینی دیگری نظیر رابدومیولیز و سکته مغزی دیده می شود.در حوزه تشخیص آزمایشگاهی اندازه گیری توتال CK ، میوگلبولین و تروپونین T می تواند به تمایز این تصاویر بالینی کمک نماید. حساسیت تعیین CK-MB وابسته به زمان گرفتن نمونه می باشد.

دانلود بروشور